Informare rezultate 30 septembrie 2019 proiect UNIT 2 RMPD – Ucenicie si stagii pentru tineri NEETs din regiunile mai putin dezvoltate


Brosura electronica – rezultate 30 septembrie 2019 proiect UNIT 2 RMPD – Ucenicie si stagii pentru tineri NEETs din regiunile mai putin dezvoltate