Ca urmare a aplicării
măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare de către
agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București,
în luna ianuarie 2019 au fost ocupate pe piața forței de muncă 18.974 de
persoane.

Rezultatele aplicării măsurilor de stimulare a forţei de muncă de către ANOFM, în luna ianuarie 2019

Anexe – ianuarie 2019