Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, în la 28 februarie 2019 au fost ocupate pe piața forței de muncă 41.538 de persoane.