Anunţ

S-au aprobat şi publicat în Monitorul Oficial documentele pentru accesarea sprijinului financiar reglementat de art. 6 alin. (1) din OUG nr. 132/2020 – telemuncă

Ordinul ministrului Muncii și Protecției Sociale pentru stabilirea modalităţii de acordare a sprijinului financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 832 din 10 septembrie 2020.

Prin actul normativ menţionat sunt aprobate :

– categoriile de bunuri de pot fi achiziţionate potrivit OUG nr. 132/2020 (Anexa1);

– modelul cererii pe care angajatorul o va depune pentru acordarea sprijinului financiar în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă (Anexa 2);

– modelul declaraţiei pe propria răspundere completată de către angajator (Anexa 3);

– modelul listei telesalariaţilor pentru care se solicită acordarea sprijinului financiar (Anexa 4).

De asemenea, sunt stabilite documentele justificative pe care angajatorii trebuie să le transmită agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, în termen de 30 de zile de la acordarea sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din OUG nr. 132/2020.

Angajatorii vor putea descărca şi transmite documentele necesare acordării sprijinului financiar, precum şi documentele justificative, prin intermediul platformei aici.gov.ro.

Ordinul nr. 1376 /2020 al ministrului Muncii și Protecției Sociale intră în vigoare în termen de trei zile de la data publicării în Monitorul Oficial.