Situația statistică a șomajului la 28 februarie 2021

Tabele situație statistică a șomajului la 28 februarie 2021

Situatia somerilor inregistrati pe judete si localitati la
28 februarie 2021

Situatia somerilor inregistrati pe pe medii de rezidenta la
28 februarie 2021