Situația statistică a șomajului la 31 martie 2021

Tabele situație statistică a șomajului la 31 martie 2021

Situatia somerilor inregistrati pe judete si localitati la 31
martie 2021

Situatia somerilor inregistrati pe pe medii de rezidenta la 31
martie 2021