Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) implementeaza proiectul #SPER – SPRIJIN PENTRU ANGAJATORI SI ANGAJATI, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare.

Prin intermediul acestui proiect, ANOFM si-a propus sa sustina financiar, din FSE, angajatorii din sectoarele economice a caror activitate a fost afectata in mod direct de masurile adoptate la nivel national pentru combaterea raspandirii COVID 19, respectiv 174.981 de angajati.