Agenția Națională pentru Ocuparea
Forței de Muncă implementează pe o perioadă de 48 de luni, proiectul „
UNIT 2
RMD – Ucenicie şi stagii pentru tineri NEETs din regiunea mai
dezvoltată“, POCU/263/2.1/2.2/119911, cofinanțat de Uniunea Europeană
din Fondul Social European(FSE) prin Programul Operațional Capital Uman
2014-2020 (POCU). 
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea
posibilităților de încadrare a minimum 115
tineri NEETs
șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) și care au domiciul sau reședința în regiunea București-Ilfov.

Obiectivele
specifice ale proiectului prevăd stimularea ocupării tinerilor NEETs șomeri
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, prin acordarea sprijinului
financiar angajatorilor, aferent încadrării prin ucenicie la locul de muncă a 80 tineri NEETs șomeri și oferire de
sprijin financiar pentru încadrarea prin stagii a unui număr de 35 tineri NEETs șomeri, absolvenții de
învățământ superior.
Subvențiile acordate angajatorilor sunt în cuantum de 2.250 lei/lună pentru fiecare ucenic/stagiar.

Proiectul va fi implementat cu sprijinul Agenției Municipale pentru
Ocuparea Forței de Muncă – București și Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă – Ilfov.

Bugetul total al proiectului este de 6.053.956,13 lei, din care 1.210.791,22  lei
finanţare
naţională și 4.843.164,91 lei
finanţare externă nerambursabilă
. Perioada de implementare este Februarie
2018  – 
Ianuarie 2022 (48 luni)
.

Fișă proiect

Informare proiect – 29 Noiembrie 2018

Prezentare proiect UNIT 2 RMD- Brosura electronica

Informare – Subvenții pentru derularea programelor de ucenicie și/sau stagiu