POCU/262/2.1/2.2/119910

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) implementează pe o perioadă de 36 de luni, proiectul “UNIT 2 RMPD – Ucenicie şi stagii pentru tineri NEETs din regiunile mai puţin dezvoltate”, POCU/262/2.1/2.2/119910, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European(FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU). Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea posibilităților de încadrare a minimum 900 tineri NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO). 

Obiectivele specifice ale proiectului prevăd stimularea ocupării tinerilor NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, prin acordarea sprijinului financiar angajatorilor, aferent încadrării prin ucenicie la locul de muncă a 812 tineri NEETs șomeri și oferire de sprijin financiar pentru încadrarea prin stagii a unui număr de 88 tineri NEETs șomeri, absolvenții de învățământ superior. Subvențiile acordate angajatorilor sunt în cuantum de 2.250 lei/lună pentru fiecare ucenic/stagiar.

Proiectul va fi implementat cu sprijinul a 21 agenții județene pentru ocuparea forței de muncă din cele 4 regiuni eligibile, conform cererii de finanțare, respectiv Nord-Est (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui), Nord-Vest (Bihor, Bistriţa, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj), Sud-Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea), Vest (Arad,Caraş-Severin, Hunedoara,Timiş).

Bugetul total al proiectului este de 38.629.300,79 lei, din care 5.794.395,11 lei finanţare naţională și 32.834.905,68 lei finanţare externă nerambursabilă.

Perioada de implementare este 19 februarie 2018 – 18 noiembrie 2021. 

Informare UNIT 2 RMPD

Fisa de proiect UNIT 2 RMPD

Brosura prezentare UNIT 2 RMPD

Prezentare proiect UNIT 2 RMPD

Rezultate 31 octombrie UNIT 2 RMPD

Informare UNIT 2 RMPD – modificări legislative privind ucenicia la locul de muncă

Informare rezultate 30 noiembrie UNIT 2 RMPD

Raport de activitate – 1 an de implementare

Informare – Subvenții acordate angajatorilor care derulează programe de ucenicie și/sau stagiu

Informații utile tinerilor NEETs

Brosura electronica – rezultate 30 septembrie2019

Informare rezultate 30 septembrie 2019

Raport de activitate la 31 Decembrie 2020

Brosura electronica  actualizata- rezultate 31 Decembrie 2020