Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă, cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs
de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de
consilier,  grad profesional principal, din
cadrul Serviciului Financiar Contabil, Direcţia Administrarea Bugetului
Asigurărilor pentru Şomaj, în data de 02.08.2022, ora 10:00 (proba
scrisă),  la sediul Agenţiei.