Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în
Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs de recrutare în
vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de consilier,  grad profesional superior din cadrul Compartimentului
PNRR – Direcţia Coordonarea Proiectelor cu Finanţare Nerambursabilă din Fonduri
Europene şi Managementul Bazelor de Date, în data de 29.05.2023, ora 10:15
(proba scrisă),  la sediul agenţiei.

Având în vedere regulile și termenele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și pentru a se evita desfășurarea în condiții necorespunzătoare a concursului, cu consecința anulării ulterioare, comunicăm decizia insituției de a nu continua procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, grad profesional superior, ID 572074 din cadrul Compartimentului PNRR, cu proba scrisă în data de 29.05.2023.

Astfel, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a înștiințat Agenția Națională a Funcționarilor Publici, care a luat act de informarea agenției publicând pe site-ul acesteia un anunț pe care il puteți vizualiza accesând link-ul următor: https://www.anfp.gov.ro/Concurs/172977