Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs
de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuție temporar vacante
de consilier,  grad profesional superior din
cadrul Serviciului Resurse Umane, în data de 04.07.2022, ora 10:00 (proba
scrisă),  la sediul Agenţiei