În perioada mai 2019 – mai 2022, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a implementat proiectul ACTIMOB 3 RMPD “Activare şi mobilitate tineri NEETs” – cod POCU/520/2/1/129265,  cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU).
Prin intermediul acestui proiect, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a contribuit la creșterea ocupării tinerilor care nu au un loc de muncă, nu sunt cuprinși într-o formă de educație și nu urmează cursuri de formare profesională (NEETs), precum și la reducerea reticenței angajatorilor de a angaja tineri fără experiență în muncă.
Obiectivul general al proiectului a fost susținerea ocupării a 11.146 tineri NEETs șomeri, cu vârsta între 16 – 24 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunile Nord-Est, Nord-Vest,Vest, Centru, înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă.