Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
organizează în data de 04.02.2021, la sediul instituției, concurs/examen de
promovare în grad profesional.

Dosarele de concurs se depun de către candidați în termen de
20 de zile, respectiv in perioada, 06.01.2021-25.01.2021 și conțin obligatoriu
actele prevăzute la art. 127 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici.

Persoana de contact, Elena Teodorescu, consilier superior în
cadrul Direcției Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul
Consiliului de Administrație, nr. telefon 021.303.98.58, adresa e-mail elena.teodorescu@anofm.ro

Bibliografie Contabilitate