Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în data de 04.08.2021, la sediul instituției, concurs/examen de promovare în grad profesional, pentru funcția publică de inspector grad profesional principal în cadrul Direcției Coordonarea Proiectelor cu Finanțare Nerambursabilă din Fonduri Europene și Managamentul Bazelor de Date.

Dosarele de concurs se depun de către candidați în termen de 20 de zile, respectiv in perioada, 05.07.2021 – 26.07.2021 și conțin obligatoriu actele prevăzute la art. 127 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Persoana de contact: Daniel Badea, Inspector principal în cadrul Direcției Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului de Administrație, nr. telefon 021.303.98.58, adresa e-mail daniel.badea@anofm.gov.ro

Bibliografie

Afisare_selectie_dosare.pdf