Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
organizează în data de 01.09.2021, la sediul instituției, concurs/examen de
promovare în grad profesional, pentru funcția publică de inspector grad
profesional superior în cadrul Direcției Resurse Umane, Salarizare, Comunicare
și Secretariatul Consiliului de Administrație.

Dosarele de concurs se depun de către candidați în termen de
20 de zile, respectiv in perioada, 02.08.2021 – 23.08.2021 și conțin
obligatoriu actele prevăzute la art. 127 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici.

Persoana de contact, Emilia Voicu, referent superior în
cadrul Direcției Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul
Consiliului de Administrație, nr. telefon 021.303.98.58, adresa e-mail emilia.voicu@anofm.gov.ro

Tematica si Bibliografie