Planul de formare și perfecționare profesională a personalului propriu al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru anul 2020