Raport privind programele de formare profesionala organizate de ANOFM – februarie 2021